Вчити, чи не вчити українську мову

Вчити, чи не вчити українську мову? Таке питання виникає у багатьох родинах емігрантів.

Багато досліджень вчених підтверджує той факт, що учні молодшої та середньої школи, які вивчають додаткову мову мають кращі академічні результати та краще вирішують складні, творчі завдання порівняно з дітьми, які не вивчали додаткової мови.

Інші дослідження довели, що “двомовні” учні мають кращі результати тестів на рівень інтелекту та дають можливість стверджувати, що “двомовні” особи є більш гнучкими інтелектуально порівняно з тими, хто володіє тільки однією мовою.


Батьки та вихователі іноді висловлюють стурбованість тим, що діти вивчають другу мову.  Вони турбуються, що вивчення другої мови може мати шкідливий вплив на учнів. Зокрема, може ускладнити для них вивчення англійської разговорної мови. Але більшість досліджень свідчать про зовсім протилежний результат. Вивчення другої мови допомагає учням у процесі вивчення та оволодіння англійської мови.

Like Teens Computer School on Facebook

Follow us on Instagram

Connection error. Connection fail between instagram and your server. Please try again