Уроки українськой мови. Дошкільний вік. SK – Grade 4

Використання української мови як подекуди нового способу спілкування молодшого школяра потребує створення позитивної мотивації, яка є одним із найважливіших психологічних факторів успішного вивчення будь-якої мови і ключовим питанням організації навчання молодих школярів.
Однією з найфективніших методик навчання мови в дошкіллі є гра – весела розвиваюча гра, в процесі якої діти активно засвоюють новий матеріал. Важливим аспектом опанування мови є створення під час спілкування ситуації успіху, радості
від залучення до української мови, культури та традицій. Велике місце слід надати методиці використання театралізації, драматизації віршів та казок. Активне проговорення слiв та словосполучень вголос, допоможе учням швидше звикнути
до вимови та інтонації. Використання діалогів з повотором-емітацією вплине на глибше і краще засвоєння лексики, а також її використання в живому мовленні.

Гoловними цілями навчання української мови в дошкіллі є:

формування у дітей певних навичок спілкування українською мовою

правильна артикуляція звуків української мови

уміння користуватися мовою дла досягнення своїх цілей, вираження своїх
думок і почуттів в ігрових та реальних ситуаціях

створення позитивної установки для подальшого вивчення української мови

пробудження інтересу до української культури

розвиток лінгвістичних здібностей учнів із урахувнням вікових особливостей дітей

децентралізація особистості, або можливість подивитися на світ з різних позицій

Організація уроків в дошкіллі:
урок повинен мати комунікативну спрямованість;
тривалість його –35 хвилин;
змінювати види роботи на уроці кожні 5-7 хвилин;
регулярно змінювати рухливі ігри на спокійні види діяльності (малювання,
читання вголос);
створювати ситуації позитивної мотивації до подальшого вивчення
української мови;
поступово вводити та накопичувати лексику класного вжитку;
використовувати прості вирази для організації роботи в класі;
підкріплювати сказане діями, рухами, виразом обличчя, малюнками.

Навчальний рік молодшого школяра обертається навколо лексичних тем, які нерозривно пов’язанні з постійною артикуляцією-вправлянням, діалогічним та монологічним мовленням, роботою з дитячою книжкою, навчанням елеметів граматики та підготовки руки до письма. Лише використання всіх методичнів підходів у вивченні та оволодінні лексичної теми забезпечить розвиток зв’язного мовлення та подальший поступ у навчанні.

Like Teens Computer School on Facebook

Follow us on Instagram

Connection error. Connection fail between instagram and your server. Please try again